Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladin2015

 OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Štítná nad Vláří – Popov (zveřejněno 18.12.2015) info ZDE

OZV č. 1/2015 o místních poplatcích (zveřejněno 18.12.2015)

info ZDE

Oznámení zahájení územního "Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štítná nad Vláří", zveřejněno 15.12. - 30.12.2015

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 17. prosince 2015 v 16. 00 hodin v kavárně restaurace U sv. Jana ve Štítné nad Vláří. (zveřejněno 9.12.2015)

info ZDE

VÝZVA vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve VM, zveřejněno 4.12.201

info ZDE a ZDE

Veřejnoprávní smlouvy TJ Štítná nad Vláří – zveřejněno 26.11.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost - zast. 24.11.2015, zveřejněno 26.11.2015 - 11.12.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost- rada 24.11.2015, zveřejněno 26.11.2015 - 11.12.2015

info ZDE

Záměr obce zřídit věcné břemeno - rada 24.11.2015, zveřejněno 26.11.2015 - 11.12.2015

info ZDE

Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí VM na rok 2016

info ZDE 

KOTLÍKOVÉ DOTACE- Oznamujeme občanům, že Zlínský kraj připravuje informační kampaň ohledně tzv. kotlíkových dotací. Pracovníci Oddělení dotačních programů představí připravovaný program „ Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“. Informační semináře se budou konat v 6 vybraných obcích Zlínského kraje. zveřejněno dne 20.11.2015

info ZDE

Zápis z venkovní pochůzky ze dne 5.11.2015 na lesním pozemku ve věci anonymní stížnosti, zveřejněno dne 16.11.2015

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 24. listopadu 2015 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 13.11.2015)

info ZDE

Elektronická dražební vyhláška č.j.97EX-10423 /09-167, zveřejněna 23.10.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (3) rada 20.10.2015, zveřejněno 22.10 - 6.11.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (2) rada 20.10.2015, zveřejněno 22.10 - 6.11.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (1) rada 20.10.2015, zveřejněno 22.10 - 6.11.2015

info ZDE

Územní rozhodnutí č.18/2015, zveřejněno 22.10. - 6.11.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (3), Z 24.9.2015, zveřejněno 30.9. - 15.10.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (2), Z 24.9.2015 zveřejněno 30.9. - 15.10.2015

info ZDE 

Záměr obce odprodat nemovitost (1) Z 24.9.2015, zveřejněno 30.9. - 15.10.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost R 17.9.2015, zveřejněno 30.9. - 15.10.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost R 24.9.2015, zveřejněno 30.9. - 15.10.2015

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 24. září 2015 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 14.9.2015)

info ZDE

E.ON - žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí, pozemků o odstranění nebo ořez dřevin. (zveřejněno 8.9.2015)

info ZDE

Hejtman Zlínského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek (zveřejněno 4.9.2015)

info ZDE

Oznámení o uložení písemnosti - stavební povolení Klára Šudřichová, zveřejněno 4.9. - 21.9.2015

info ZDE

Oznámení zahájení územního řízení Vodovodní přípojka a kanalizace LV, zveřejněno 2.9. - 17.9.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost - (3) 25.8.2015, zveřejněno 26.8.2015 - 11.9.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost - (2) 25.8.2015, zveřejněno 26.8.2015 - 11.9.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost - (1) 25.8.2015, zveřejněno 26.8.2015 - 11.9.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost, zveřejněno 26.8.2015 - 11.9.2015

info ZDE

 VÝZVA
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. zveřejněno 24.8.2015

info ZDE

info ZDE

Oznámení o uložení písemnosti, Klára Šudřichová,Praha, zveřejněno 17.8. - 2.9.2015

info ZDE

Dražební vyhláška č.j.103 EX 05306/15-30 Strnka

info ZDE

Opakovaná dražební vyhláška č.j.091 EX 07772/14-040 Tománková

info ZDE

Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek (zveřejněno 10.8.2015)

info ZDE

Výzva k podání nabídky na veř.zakázku malého rozsahu: "Vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ Štítná nad Vláří" zveřejněno 30.7.2015

info ZDE

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava, zveřejněno 17.7.2015

info ZDE

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku : "Snížení energetické náročnosti budovy Štítná nad Vláří č.p.72 II.etapa" (zveřejněno 16.7. - 30.7.2015)

info ZDE

Záměr zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemku parcelní č.1488 a 1468/15,k.ú.Popov nad Vláří

Smlouva

další info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost, zveřejněno 29.6.- 15.7.2015

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 25. června 2015 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 17.6.2015)

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost - pozemek, zveřejněno 16.6. - 2.7.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost - pozemek, zveřejněno 16.6. - 2.7.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost, zveřejněno 16.6. - 2.7.2015

info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014 – MŠ Štítná nad Vláří

Příloha

Rozvaha-2014

Výkaz zisku a ztrát

Zpráva o hospodaření

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov

Zpráva o hospodaření

Přílohy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014 – Obec Štítná nad Vláří – Popov

Fin-2-12-2014

Příloha 2014

Rozvaha 2014

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Štítná nad Vláří-Popov, které se bude konat 12.6. 2015, zveřejněno 4.6.2015. info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014 - Odkanalizování mikroregionu Vlára

Fin-2-12-2014

Příloha 2014

Rozvaha 2014

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku

Závěrečný účet za rok 2014 a Účetní závěrka za rok 2014 - Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko

Fin-2-12-2014

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Záměr obce pronajmout nemovitost,zveřejněno 27.5. - 12.6.2015

info ZDE

Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě., zveřejněno 25.5.2015

info ZDE

info ZDE

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek, zveřejněno 13.5.2015 - 22.června 2015

info ZDE

info ZDE

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, zveřejněno 13.5.2015-28.5.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (2) -rada 27.4.2015, zveřejněno 5.5. - 20.5.2015

info ZDE

Záměr obce směnit a odprodat nemovitost -rada 27.4.2015,zveřejněno 5.5. - 20.5.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (1) -rada 27.4.2015,zveřejněno 5.5. - 20.5.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost -rada 27.4.2015,zveřejněno 5.5. - 20.5.2015

info ZDE

Veřejná vyhláška FÚ pro Zlínský kraj Zlín, zveřejněno 29.4.2015 - 1.6.2015

info ZDE

Územní rozhodnutí č.3/2015,Komunikace a inženýrské sítě Dělnice -přední zveřejněno 22.4.2015 - 7.5.2015

info ZDE

Dražební vyhláška č.j.077 EX 2669/14- 38 Lubomír Hnilo, zveřejněno 10.4.2015 - 20.5.2015

info ZDE

Dražební vyhláška č.j.160EX 4501/12-121 - Miroslav Trčka, zveřejněno 10.4.2015 - 14.5.2015

info ZDE

Dražební vyhláška č.j.160EX 4501/12-119, zveřejněno 10.4.2015 - 14.5.2015

info ZDE

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek: Národní plán POVODÍ DUNAJE, zveřejněno 2.4.2015 - 22.6.2015

info ZDE

Sdělení č.43/2015 - seznámení s podklady rozhodnutí, zveřejněno 27.3.2015 - 13.4.2015

info ZDE

ZÁMĚR OBCE (2) ODPRODAT NEMOVITOST ZO 12.3.2015,zveřejněno 19.3.2015 - 7.4.2015

info ZDE

ZÁMĚR OBCE ODPRODAT NEMOVITOST ZO 12.3.2015,zveřejněno 19.3.2015 - 7.4.2015

info ZDE

Záměr obce zřídít věcné břemeno E.ON 2,zveřejněno 5.3. - 20.3.2015

info ZDE

Záměr obce - věcné břemeno E.ON, zveřejněno 5.3. - 20.3.2015

info ZDE

Záměr obce - pronájem nemovitosti (2), zveřejněno 5.3. - 20.3.2015

info ZDE

Záměr obce - pronájem nemovitosti, zveřejněno 5.3. - 20.3.2015

info ZDE

Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 12. března 2015 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. zveřejněno 3.3.2015

info ZDE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Štítná nad Vláří-Popov, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Strnadem, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo samostatný odborný referent – evidence obyvatel, archivní a spisový pracovník, pokladní, účetní, správce místního poplatku. zveřejněno 3.3.2015

info ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2015 - OBEC Štítná nad Vláří - Popov, zveřejněno 23.2.2015

info ZDE

VÝZVA podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě, zveřejněno 20.2.2015

info ZDE

info ZDE

Veřejná vyhláška -ROZHODNUTÍ č.j.KUZL 11695/2015,zveřejněno 17.2.2015 - 4.3.2015

info ZDE

Dražební vyhláška č.j.091 EX 07772/14-026,zveřejněno 16.2.2015 - 16.3.2015

info ZDE

Výzva k doplnění podkladů -Komunikace a IS Dělnice -přední, zveřejněno 13.2.2015 - 2.3.2015

info ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Mikroregion Jižní Valašsko

info ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Mikroregion Vlára

info ZDE

Záměr obce odkoupit nemovitost R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (4) R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

 Záměr obce odprodat nemovitost (3) R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (2) R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (1) R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (2) R 3.2.2015 zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (1) R 3.2.2015, zveřejněno 5.2.2015 - 23.2.2015

info ZDE
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2015 info ZDE

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě, zveřejněno 13.1.2015 - 28.1.2015

info ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek