Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladin2016

 Stavební povolení ŠTÍTNÁ - CHODNÍK PODÉL SILNICE III/49524, zveřejněno 27.12.2016 - 11.1.2017 info ZDE

Záměr obce uzavřít dodatek nájemní smlouvy - schváleno R 13.12.2016, zveřejněno 15.12 - 30.12.2016

info ZDE

Záměr obce zřídit věcné břemeno - schváleno R 13.12.2016, zveřejněno 14.12.2016 - 29.12.2016

info ZDE

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – RODINNÝ DŮM ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ – VYVĚŠENO 12.12.2016, KONEC ZVEŘEJNĚNÍ 22.12.2016

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 22.12. 2016 v 16. 00 hodin v kavárně restaurace U sv. Jana ve Štítné nad Vláří. (zveřejněno 13.12.2016)

info ZDE

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení Štítná chodník podél silnice III/49524, zveřejněno 29.11. - 14.12.2016

info ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2O17, Sdružení obcí Mikroregionu Jižní Valašsko (zveřejněno 24.11.2016)

info ZDE

Rozpočet SMO (zverejněno 14.11.2016)

info ZDE

Záměr darovat nemovitost - schváleno ZO 3.11.2016, zveřejněno 7.11. - 22.11.2016

info ZDE

Záměr výpůjčky 2 - schváleno ZO 3.11.2016, zveřejněno 7.11. - 22.11.2016

info ZDE

Záměr výpůjčky - schváleno RO 3.11.2016, zveřejněno 7.11. - 22.11.2016

info ZDE

Mikroregion Jižní Valašsko vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa - Projektový manažer.

ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 3. 11. 2016 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 26.10.2016)

info ZDE

č.j.: 091 EX 07772/14-058, 1875710, Opakovaná dražební vyhláška (vyvěšeno 18.10.2016 - 3.11.2016)

info ZDE

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Stavební úpravy hřiště ZŠ Štítná nad Vláří" - změna č.1 ze dne 29.9.2016, zveřejněno 29.9.2016 - 10.10.2016

info ZDE

Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje (zveřejněno 21.9.2016)

info ZDE

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Stavební úpravy hřiště ZŠ Štítná nad Vláří, zveřejněno 20.9.- 3.10.2016

info ZDE

Záměr pachtu kanalizace ČOV - schváleno radou obce 14.9.2016 (2), zveřejněno 19.9.- 4.10.2016

info ZDE

Záměr pachtu kanalizace - schváleno radou obce 14.9.2016 (1), zveřejněno 19.9.- 4.10.2016

info ZDE

Záměr pronájmu obecních pozemků - schválen radou obce 14.9.2016 (zveřejněno 16.9.2016 - 3.10.2016)

info ZDE

Záměr výpůjčky - schválen radou obce 14.9.2016 (zveřejněno 16.9.2016 - 3.10.2016)

info ZDE

Výzva, podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (zveřejněno 14.9.2016)

info ZDE

a

ZDE

OSVĚDČENÍ dle § 142 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád vydal MěÚ Valašské Klobouky, odbor dopravy a SH (zveřejněno 12.9.2016 - 29.9.2016)

info ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu ve Zlínském kraji, č.j.SVS/2016/104421 -Z (zveřejněno 2.9.2016)

info ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu ve Zlínském kraji č.j.SVS/2016/104417-Z (zveřejněno 2.9.2016)

info ZDE

Záměr pronajmout nebytové prostory obecního domu, zveřejněno 22.8. - 6.9.2016

info ZDE

Záměr výpůjčky části obecního pozemku, zveřejněno 22.8. - 6.9.2016

info ZDE

Krajské volby 2016
(zveřejněno 8.8.2016)

info ZDE

mimořádná veterinární opatření, včelí mor (zveřejněno 2.8.2016)

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 9. 8. 2016 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 28.7.2016)

info ZDE

Rozhodnutí - prodloužení platnosti SP Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - Zadní Dělnice, zveřejněno 26.7 - 10.8.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory - rada 22.7.2016, zveřejněno 22.7. - 8.8.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost - rada 22.7.2016, zveřejněno 22.7. - 8.8.2016

info ZDE

mimořádná veterinární opatření, včelí mor (zveřejněno 15.7.2016)

info ZDE

ROZHODNUTÍ
I.k nakládání s vodami
II. stavební povolení Komunikace a IS Dělnice-přední, SO2 Splašková kanalizace, SO3 Dešťová kanalizace , SO4 Vodovod, zveřejněno 14.7.2016 - 29.7.2016

info ZDE

 a

ZDE

Veřejnoprávní smlouva o výkonu SSÚ ve věcech místních komunikací na území obce Štítná nad Vláří-Popov, zveřejněno 7.7. - 22.7.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost schváleno R obce 21.6.2016 zveřejněno 1.7. -18.7.2016

info ZDE

Oznámení zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti stavebního povoleníDoplnění kanalizace a vodovodu Zadní dělnice (Zveřejněno 15.6. - 30.6.2016)

info ZDE

Důležité informace pro včelaře
Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinármí opatření.(zveřejněno 9.6,2016)

info
ZDE

Závěrečný účet za rok 2015 a Účetní závěrka za rok 2015 - Sdružení měst a obcí východní Moravy

Audit

Fin 2-12

Rozvaha

Výkaz

Závěrečný účet

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 14. 6. 2016 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 6.6.2016)

info ZDE

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení.Komunikace a IS Dělnice-přední - SO2 Splašková kanalizace, SO3 Dešťová kanalizace, SO4 Vodovod. Zveřejněno 2.6.2016 - 17.6.2016

info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka OBCE ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ – POPOV ZA ROK 2015 (zveřejněno 28.5.2016)

Přezkoumání hospodaření

Inventarizační zpráva

Výkaz zisku a ztráty

Fin 2-12

Fin 2-12

Příloha

Rozvaha

Závěrečný účet

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 – MŠ Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 27.5.2016)

Zpráva o hospodaření

Výkaz zizku a ztráty

Závěrečný účet

Rozvaha

Příloha

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 27.5.2016)

Zpráva o hospodaření

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 - Odkanalizování mikroregionu Vlára (zveřejněno 25.5.2016)

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Závěrečný účet

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZO7 - MŽP. zveřejněno 25.5. - 10.6.2016

info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2015  (zveřejněno 24.5.2016)

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Fin-2-12_2015

Příloha

Závěrečný účet

Záměr obce směnit nemovitost, schváleno radou obce 11.5.2016, zveřejněno 12.5.2016 - 27.5.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory,schváleno radou obce 11.5.2016, zveřejněno 12.5.2016 - 27.5.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost,schváleno radou obce 11.5.2016, zveřejněno 12.5.2016 - 27.5.2016

info ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY,zveřejněno 11.5.2016 - 27.5.2016

info ZDE

Opatření obecné povahy STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI z důvodu opravy komunikace I/57, zveřejněno 10.5.2016

info ZDE 

Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2016, zveřejněno 28.4.2016 - 30.5.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory - schváleno RO 13.4.2016, zveřejněno 20.4 - 5.5.2016

info ZDE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Štitná naď Vláří-Popov, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Strnadem, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Knihovník. zveřejněno 19.4.2016

info ZDE

Záměr obce zřídit věcné břemeno - schváleno RO 13.4.2016. zveřejněno 15.4. - 2.5.2016

info ZDE

Záměr obce směnit nemovitost - schváleno RO 13.4.2016, zveřejněno 15.4. -2.5.2016

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost - schváleno RO 13.4.2016, zveřejněno 15.4. -2.5.2016

info ZDE

Opatření obecní povahy- STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACE v termínu 30.4. - 1.5.2016, zveřejněno 7.4.2016

info ZDE

Dražební vyhláška č.793-DD/16, zveřejněno 30.3.2016 - 28.4.2016

info ZDE

Záměr obce propachtovat nemovitost - schváleno RO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost č.2 - schváleno ZO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE

Záměr obce směnit nemovitost č.2 - schváleno ZO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE 

Záměr obce směnit nemovitost č.1 - schváleno ZO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost - schváleno ZO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE 

Záměr obce pronajmout nemovitost - schváleno ZO 17.3.2016, zveřejněno 22.3. - 6.4.2016

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 17. 3. 2016 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 7.3.2016)

info ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2016 Mikroregionu Jižní Valašsko, 1.3.2016

info ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

info ZDE

Návrh rozpočtu Obce Štítná nad Vláří - Popov na rok 2016, zveřejněno 29.2.2016

info ZDE

Výzva, podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, zveřejněno 26.2.2016

info ZDE
a
ZDE

Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012 - 2016, zveřejněno 22.2. - 23.3.2016

info ZDE

Informace České telekomunikační infrastruktury CETIN. Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

info ZDE

Dražební vyhláška 103Ex 13970/14-41, zveřejněno 18.1. - 2.2.2016

info ZDE

Územní rozhodnutí č.1/2016 - rozšíření VO v obci Štítná nad Vláří, zveřejněno 14.1. - 29.1.2016

info ZDE

Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy - NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE, zveřejněno 13.1. - 28.1.2016

info ZDE
a
ZDE

Veřejná vyhláška - zveřejnění OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, zveřejněno 6.1.2016

info ZDE
a
ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek