Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladin2017

Název Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení o zveřejnění – Mikroregion Jižní Valašsko 29.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 7/2017 20.12.2017 31.03.2018
Záměr pachtu vodovodu a kanalizace – schváleno radou obce 18.12.2017 02.01.2018
Rozpočtové provizorium na rok 2018 18.12.2018  
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY – OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 15.12.2017  
Úprava č. 1 - Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2019) 15.12.2017 31.12.2019
VOLBA PREZIDENTA ČR – POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVM 15.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 6 /2017 11.12.2017 31.03.2018 
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 15.12.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří.
07.12.2017  18.12.2017 
Veřejná vyhláška, Žáček František  04.12.2017  18.12.2017

Veřejná vyhláška, Zlámala Aleš

04.12.2017  18.12.2017 
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko – Oznámení o zveřejňování Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu JV na období let 2019-2021 30.11.2017  15.12.2017 
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko - Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu  30.11.2017  15.12.2017
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko – Oznámení o zveřejňování Návrhu rozpočtu na rok 2018 30.11.2017  15.12.2017 

Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko - Návrh střednědobého výhledu 2019-2021

30.11.2017  15.12.2017 

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy  stanovení aktualizovaného  záplavového území toku Zelenský potok  v km 0,000-1,400 včetně vymezení aktivní zóny

28.11.2017 28.12.2017
Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 22.11.2017 09.01.2018
Návrh úpravy č. 1 - Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2019 20.11.2017 15.12.2017
Volba prezidenta ČR - počet a sídla volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů ovk, stanovení min. počtu členů ovk, jmenování zapisovatelů ovk. 10.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 08.11.2017 30.06.2018
Mor prasat, mimořádná opatření, příoha 08.11.2017 22.11.2017
Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy 07.11.2017 21.11.2017
Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno ZO 20.10.2017 27.10.2017 13.11.2017
Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno ZO 20.10.2017 27.10.2017 13.11.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu Štítná nad Vláří-Popov za období 11/2013 - 09/2017 19.10.2017 10.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 18.10.2017 30.06.2018

 

   
   

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 20.10.2017 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 12.10.2017)

info ZDE

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štítná nad Vláří-Popov za období 11/2013 - 09/2017 (aktualizace územního plánu) zveřejněno 9.10. – 10.11.2017

info ZDE

 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (vyvěšeno 5.10.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ,vyvěšeno 2.10.2017 – 16.10.2017

info ZDE

MAS Ploština dne 18.9.2017 vyhlásila výzvu na podporu zaměstnanosti z Operačního programu zaměstnanost - "Výzvy MAS Ploština – Podpora zaměstnanosti – I"

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE

Záměr obce směnit nemovitost – č.2 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost – č.2 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE

Záměr obce směnit nemovitost č.1 - schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost – č.1 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE

Krajská veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu. vyvěšeno 25.9.2017 – 9.10.2017

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyvěšeno 22.9.2017 – 6.10.2017

info ZDE

VÝZVA, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným , kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Zveřejněno 22.9.2017

info ZDE

info ZDE

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyvěšeno 22.9.2017 – 6.10.2017

info ZDE

Rozpočtové opatření 3/2017– vyvěšeno 19.9.2017 – 3.10.2017

info ZDE

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (silnice II/495 a III/49524 a místní v obci Štítná nad Vláří-Popov v termínu od 25.9. do 30.11.2017), Zveřejněno 15.9. – 2.10.2017

info ZDE
a
info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 13.9.2017, Zveřejněno 14.9. – 29.9.2017

info ZDE

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy. Zveřejněno 14.9. – 28.9.2017

info ZDE

POZVÁNKA- Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 21.9.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 12.9.2017)

info ZDE

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby „ Chodník, obruba-Štítná,část Březová “ (7.9.2017 -22.9.2017 )

info ZDE
a
info ZDE

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba (zveřejněno 6.9.2017 – 19.10.2017)  info ZDE
 Vzor veterinárního_osvědčení pro živočišné produkty (29.8.2017) info ZDE
  Vzor objednávky labor. vyšetřeni - mor prasat (29.8.2017) info ZDE 

Mimořádná veterinární na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého - Příluky (29.8.2017)

info ZDE

ZÁMĚR OBCE ODPRODAT NEMOVITOST 2 – schváleno radou obce 21.8.2017, zveřejněno 28.8. – 12.9.2017

info ZDE

ZÁMĚR OBCE ODPRODAT NEMOVITOST 1 – schváleno radou obce 21.8.2017, zveřejněno 28.8. – 12.9.2017

info ZDE
 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT NEMOVITOST 2 – schváleno radou obce 21.8.2017, zveřejněno 28.8. – 12.9.2017 info ZDE

ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT NEMOVITOST 1 – schváleno radou obce 21.8.2017, zveřejněno 28.8. – 12.9.2017

info ZDE

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – počet a sídla volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.

info ZDE

 Rozpočtové opatření č. 2 /2017

info ZDE

změna stavby - Komunikace a IS Dělnice přední - SO 04 Vodovod

info ZDE

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti s úplnou uzavírkou pozemní komunikace, zveřejněno 3.8. – 18.8.2017

info ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, zveřejněno 3.8. – 18.8.2017

info ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, kterým se mění mimořádná veterinární opatření nařízená Nařízením Státní veterinární správy vydaná KVSZ dne 2.8.2017

info ZDE
Záměr obce odprodat nemovitost (2) – schváleno radou obce 25.7.2017, zveřejněno 27.7. – 11.8.2017  info ZDE

Závěrečný účet DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2016 (zveřejněno 27.7.2017  - 30.6.2018)

Závěrečný účet DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet Obce Štítná nad Vláří – Popov za rok 2016 (zveřejněno 27.7.2017)

Závěrečný účet Obec Štítná nad Vláří - Popov za rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Fin2-12

Zpráva o inventarizaci za rok 2016

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2016

Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno radou obce 25.7.2017, zveřejněno 26.7. – 10.8.2017

info ZDE

Mimořádná veterinární opatření 21.7.2017, kterými se mění mimořádná veterinární opatření nařízena Nařízením Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 3.7.2017, k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, ve znění Nařízení Státní veterinární správy vydaným KVSZ dne 13.07.2017

info ZDE

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Komunikace a IS Dělnice – přední: SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Vodovod“ (zveřejněno 18.7.2017)

info ZDE

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (zveřejněno 17.7.2017)

info ZDE

Nařízení SVS, domácí prasata, porážky, zamořená oblast, zveřejněno 13.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory (starý OÚ) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE
 Záměr obce pronajmout nemovitost ( 3) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

 Záměr obce pronajmout nemovitost (2) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (1) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Rozpočtové opatření 1/2017 (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín. (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE
a
info ZDE

Oznámení o zveřejňování Závěrečného účtu za rok 2016 – mikroregion JV, zveřejněno 28.6.2017 info ZDE
Záměr obce směnit nemovitost - schváleno zast.obce dne 8.6.2017,zveřejněno 15.6. – 30.6.2017 info ZDE
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 29.6.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 15.6.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – MŠ Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Štítná nad Vláří -Popov 2016 (zveřejněno 13.6.2017)

Fin-2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Zpráva

Inventarizační zpráva

Závěrečný účet

Záměr obce (5) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE

Záměr obce ( 4) směnit nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6,2017

info ZDE
Záměr obce (3) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017  info ZDE
Záměr obce (2) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017  info ZDE
Záměr obce (1) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017  info ZDE

Odkanalizování mikroregionu Vlára 2016 (zveřejněno 2.6. – 30.6.2017)

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Rozvaha

Fin-2-12-2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy 2016 (zveřejněno 2.6. – 20.6.2017)

Fin 2-12-2016

Příloha

Audit

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Závěrečný účet

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 8.6.2017 v 16.00 hodin v obřadní místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 30.5.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2016 (zveřejněno 25.5.2017)

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Příloha

Fin- 2-12 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely. Informace o přípravku a místu aplikace najdete. (zveřejněno 25.5.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. , datum vyvěšení 18.5.2017

info ZDE
Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce směnit nemovitost – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce pronájem LV – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce odprodat nemovitost (pozemek II ) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce odprodat nemovitost (pozemek I) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce pronajmout nebytové prostory (starý OÚ I.patro) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce zřídit věcné břemeno (kabel nn) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2. – 17.5.2017

info ZDE

Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016, Vyvěšeno: 27.4.2017

info ZDE

Finanční úřad pro Zlínský kraj: Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí 2017 (zveřejněno 27.4.2017 – 29.5.2017)

info ZDE
a
ZDE

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. (zveřejněno 21.4. – 9.5.2017) info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.  (zveřejněno 18.4.2017)

info ZDE

Rozpočet Obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2017

info ZDE

Rozpočtový výhled (Střednědobý výhled rozpočtu) 2016-2017

info ZDE

Rozpočtový výhled Obce Štítná nad Vláří - Popov na roky 2018-2019 (v tis.)

info ZDE

ZÁMĚR obce odprodat nemovitost – ZO 16.3.2017, zveřejněno 20.3. – 4.4.2017

info ZDE

ZÁMĚR obce odprodat nemovitost, zveřejněno 20.3. – 4.4.2017

info ZDE
 Kotlíková dotace
Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv, kotlíkové dotace). (vyvěšeno dne 20.3.2017)
info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. (zveřejněno 9.3.2017)

info ZDE

Aktualizace územního plánu
Informujeme všechny občany naší obce a vlastníky nemovitostí, že v půli letošního roku se začne aktualizovat územní plán obce. Výsledkem aktualizace bude řádná změna územního plánu. (zveřejněno 8.3.2017)

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 16. 3. 2017 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 7.3.2017)

info ZDE

Oznámení o zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019, návrhu rozpočtu na rok 2017 pro Mikroregion Jižní Valašsko. (zveřejněno 6.3.2017 - 31.5.2017

info ZDE

Záměr obce zřídit věcné břemeno, zveřejněno 28.2. - 15.3.2017

info ZDE

 Záměr obce odprodat pozemek, zveřejněno 24.2. – 13.3.2017

info ZDE

Záměr obce odprodat pozemek (2), zveřejněno 24.2. – 13.3.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory, starý obecní úřad, zveřejněno 24.2 – 13.3.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory pohostinství,  zveřejněno 24.2. – 13.3.2017

info ZDE

Návrh rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov na rok 2017

info ZDE

Nařízení obce č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje

info ZDE

Nařízení města Valašské Klobouky o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období od 1.1.2018 do 31.12.2027, zveřejněno 21.2.2017 – 8.3.2017

info ZDE

 a

ZDE

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (zveřejněno 20.2.2017)

info ZDE
a
ZDE

Záměr Zlínského kraje – převod pozemků do vlastnictví obce, zveřejněno 8.2. – 23.4.2017

info ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016 (zveřejněno 6.2.2017)

info ZDE

Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (II. a III. třídy), zveřejněno 31.1. - 15.2.2017

info ZDE
a
ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory, zveřejněno 17.1. - 1.2.2017

info ZDE
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zveřejněno 13.1. - 30.1.2017

info ZDE

Záměr obce - pronájem nebytových prostor, zveřejněno 13.1. - 30.1.2017

info ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek