Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladin2018

Název Vyvěšeno Sejmuto
Změna nařízení státní veterinární správy 19.12.2018 04.01.2019
Úplné znění nařízení státní veterinární správy 19.12.2018 04.01.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2018 18.12.2018 31.03.2019
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 20.12.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. Další informace ZDE
12.12.2018 21.12.2018
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1 10.12.2018 09.01.2019
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání  Hospodářská budova u RD 107 10.12.2018 27.12.2018
Oznámení o zahájení řízení stavby hospodářské budovy u RD č.p.107 10.12.2018 27.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov na roky 2020-2021 04.12.2018 20.12.2018

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Oznámení o zveřejnění návrhu úpravy - střednědobý výhled 2019-2021
Návrh úpravy - střednědobý výhled 2019-2021

03.12.2018 19.12.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 29.11.2018 31.03.2019
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatřenírizení 26.11.2018 11.12.2018
Střednědobý výhled rozpoětu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2020 - 2022 v tis. Kč 26.11.2018  11.12.2018  
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2019 26.11.2018  11.12.2018
Změna nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření 26.11.2018 12.12.2018
Exekuční příkaz 23.11.2018 10.12.2018
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení doku1 , doku2  13.11.2018 29.11.2018
Veřejná vyhláška-doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 12.11.2018 28.11.2018
Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Štítná nad Vláří - Popov 26.10.2018 06.11.2018
Rozpočtové opatření  č. 5/2018 19.10.2018 31.03.2019
Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR – 12.10. – 13.10.2018 15.10.2018 31.10.2018
ZÁMĚR  obce pronajmout nebytové prostory  - schváleno radou obce 8.10.2018 10.10.2018 26.10.2018
Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80 06.10.2018 25.10.2018
Oznámení o době a místě konání  II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 08.10.2018 15.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 08.10.2018 24.10.2018
ZÁMĚR  OBCE odprodat nemovitost (2)  - schváleno radou obce 20.9.2018 25.09.2018 11.10.2018
ZÁMĚR  OBCE odprodat nemovitost (1)  - schváleno radou obce 20.9.2018 25.09.2018 11.10.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (3)  - schváleno radou obce 20.9.2018 25.09.2018 11.10.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (2)  - schváleno radou obce 20.9.2018 25.09.2018 11.10.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (1)  - schváleno radou obce 20.9.2018 25.09.2018 11.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 19.09.2018 08.10.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 13.09.2018 31.03.2019
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 20.09.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. Další informace ZDE
11.09.2018  
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí 07.09.2018 14.09.2018
Územní rozhodnutí č.4/2018 – OK Štítná nad Vláří – nová ulice 05.09.2018 21.09.2018
VÝZVA podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb. vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (doku.1, doku.2, doku.3
29.08.2018  
Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE  a SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Stanovení počtu a sídla volebních okrsků, zapisovatelů OVK. 21.08.2018 08.10.2018
ZÁMĚR OBCE pronajmout nemovitost – schváleno Radou obce 20.08.2018 20.08.2018 
Volby do zastupitelstev obcí a senátu, které se budou konat 5. a 6. října 2018 03.08.2018 08.10.2018

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Příloha : schéma dopravního značení ZDE

01.08.2018 17.08.2018
ZÁMĚR  PACHTU 2  - schváleno radou obce 24.7.2018 31.07.2018  16.08.2018 
ZÁMĚR  PACHTU 1 - schváleno radou obce 24.7.2018 31.07.2018  16.08.2018 
ZÁMĚR  OBCE pronajmout nemovitost  - schváleno radou obce 24.7.2018 31.07.2018 16.08.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 13.07.2018 31.03.2019
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Štítná nad Vláří -Popov 2017 13.07.2018 30.06.2019
Oznámení zahájení územního řízení – OK Štítná nad Vláří – nová ulice 09.07.2017 25.07.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit  nemovitost (2) – schváleno zastupitelstvem obce 21.6.2018 26.06.2018 12.07.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (1) – schváleno zastupitelstvem obce 21.6.2018 26.06.2018  12.07.2018 
ZÁMĚR  OBCE odprodat nemovitost (2) – schváleno zastupitelstvem obce 21.6.2018 26.06.2018  12.07.2018
ZÁMĚR  OBCE odprodat nemovitost (1) – schváleno radou obce 21.6.2018 26.06.2018  12.07.2018 
Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Štítná nad Vláří-Popov pro volební období 2018-2022 23.06.2018 08.10.2018
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI  Příloha: schéma dopravního spojení 22.06.2018 09.07.2018
Usnesení o opakované dražbě – elektronická dražba 22.06.2018 16.08.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 21.06.2018  31.03.2019
Návrh Závěrečného účtu DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2017 12.06.2018 29.06.2018

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 21.06.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. Další informace ZDE

12.06.2018 22.06.2018
Záměr pachtu – schváleno radou obce 30.5.2018 07.06.2018 22.06.2018
Závěrečný účet za rok 2017 – Sdružení měst a obcí Východní Moravy 05.06.2018  25.06.2018 

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Štítná nad Vláří -Popov 2017

Fin-2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet

04.06.2018 21.06.2018

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017 – MŠ Štítná nad Vláří-Popov
Zpráva
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát

04.06.2018  

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov
Zpráva
Příloha
Rozvaha
Výkaz_zisku_a_ztrát

04.06.2018  
ZÁMĚR OBCE pronajmout  nebytové prostory – schváleno radou obce 30.5.2018 31.05.2018 18.06.2018
ZÁMĚR OBCE  zřídit věcné břemeno – schváleno radou obce 30.5.2018 31.05.2018 18.06.2018
Změna nařízení státní veterinární správy – africký mor prasat v populaci volně žijící zvěře 18.05.2018 04.06.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy - africký mor prasat v populaci volně žijící zvěře 18.05.2018 04.06.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 16.05.2018 31.03.2019
Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření – Newcastelská choroba 14.05.2018 30.05.2018
Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu 09.05.2018 25.05.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (2) – schváleno zastupitelstvem  obce 26.4.2018 02.05.2018 18.05.2018
ZÁMĚR  OBCE směnit nemovitost (1) – schváleno zastupitelstvem obce 26.4.2018 02.05.2018 18.05.2018
ZÁMĚR  OBCE pronajmout nemovitost ( 2) – schváleno radou obce 26.4.2018 02.05.2018 18.05.2018
ZÁMĚR  OBCE pronajmout nemovitost (1) – schváleno radou obce 26.4.2018 02.05.2018 18.05.2018
Usnesení o elektronické dražbě Usnesení 1  a  Usnesení 2 27.04.2018 28.06.2018

Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2017

26.04.2018 30.05.2018

Závěrečný účet DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára
Návrh závěrečného účtu
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva
Příloha
Rozvaha

26.04.2018  
Veřejná vyhláška – Finanční úřad 27.04.2018 29.05.2018
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 26.04.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. Další informace ZDE
18.04.2018 27.04.2018
Nařízení státní veterinární správy – Newcastleská choroba 16.04.2018 02.05.2018
Opatření obecné povahy –stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - pouť (OOP a návrh objízdné trasy+ značení)  (doku.1, doku.2) 13.04.2018 30.04.2018
Schválený rozpočet na rok 2018 11.04.2018 31.03.2019
Výběrové řízení na pozici: Pověřenec GDPR pro mikroregion Jižní Valašsko 28.03.2018 21.04.2018
Mimořádná veterinární opatření -  uživatelům honiteb v zamořené oblasti  se nařizuje důkladná prohlídka všech užívaných  honebních pozemků 22.03.2018 07.04.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  v části obce Štítná nad Vláří – Dělnice 21.03.2018 06.04.2018
Výběrové řízení – administrativní pracovník – MAS Ploština, z.s. 21.03.2018 30.04.2018
Záměr směny nemovitostí (3) – schváleno zastupitelstvem obce 15.3.2018 20.03.2018 05.04.2018
Záměr směny nemovitostí (2) – schváleno zastupitelstvem obce 15.3.2018 20.03.2018 05.04.2018
Záměr směny nemovitostí (1) – schváleno zastupitelstvem obce 15.3.2018 20.03.2018 05.04.2018
Záměr obce pronajmout nebytové prostory – schváleno radou obce 15.3.2018 19.03.2018 04.04.2018
VÝZVA podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb. vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (doku.1 , doku.2 , doku.3 ) 14.03.2018  
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 15.03.2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří
05.03.2018 16.03.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – chovy domácích prasat 28.02.2018 16.03.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – volně žijící zvěř 28.02.2018 16.03.2018
Záměr obce směnit nemovitost  - schváleno radou obce 21.2.2018 26.02.2018  14.03.2018
Záměr obce odprodat nemovitost (2) Popov  – schváleno radou obce 21.2.2018 26.02.2018  14.03.2018 
Záměr obce odprodat nemovitost (1-) štítná  – schváleno radou obce 21.2.2018 26.02.2018  14.03.2018 
Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 21.2.2018 26.02.2018  14.03.2018 
Záměr obce zřídit věcné břemeno – schváleno radou obce 21.2.2018 26.02.2018  14.03.2018 
Usnesení o odročení dražebního jednání 26.02.2018  
Návrh rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov na rok 2018 26.02.2018 15.03.218
Opatření  obecné povahy  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  silnice II.a III.třídy ve správním obvodu ORP Valašské Klobouky (doku.1 , doku.2 ) 23.02.2018 13.03.2018
Nařízení státní veterinární správy 22.02.2018 10.03.2018
Upozornění pro drobné vlastníky lesů 13.02.2018 01.03.2018
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU na pozemní komunikaci-Štítná nad Vláří,Dělnice přední, situační pohled 12.02.2018 28.02.2018
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU na pozemní komunikaci-Štítná nad Vláří,Dělnice přední 12.02.2018 28.02.2018
Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření 05.02.2018 21.02.2018
Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření 31.01.2018 16.02.2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 31.01.2018  
Dražební vyhláška 29.01.2018 02.03.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 19.01.2018 15.03.2018
Stanovení záplavového území a vymezení akt.zóny zápl.území toku Zelenský potok v km 0,000 – 1,400 v k.ú.Štítná nad Vláří 16.01.218 01.2.2018
ZÁMĚR OBCE pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 11.1.2018 16.01.218 01.2.2018
Stanovení záplavového území a vymezení akt.zóny zápl.území toku Zelenský potok v km 0,000 – 1,400 v k.ú.Štítná nad Vláří 16.01.2018 01.2.2018
Telefonní spojení do volebních místností 15.01.2018  
Oznámení o době a místě konání II. kola voleb prezidenta ČR ve dnech 26. a 27.1.2018 15.01.2018  
Rozpočtové opatření č. 8/2017 10.01.2018 31.03.2018
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat 10.01.2018 25.01.2018
Příloha k Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/004906-Z7277090 10.01.2018 25.01.2018

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek