Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

AladinDoplnění kanalizace a vodovodu - Zadní dělnice

 

Stavba byla zahájena v červenci 2018. Jedná se o vybudování scházející kanalizace o délce cca 432 m a vodovodu o délce 400 m v lokalitě obce v k.ú.Štítná nad Vláří - „Zadní dělnice“.

Email-seznam-cz_4

 

Stavba byla zahájena v červenci 2018. Celkové náklady činí 3 100 tis.Kč bez DPH.Provádí ji na základě výběrového řízení firma MARTIN URBAN, Lhota u Vsetína.

Fxgbxfg

 

V současné době Moravská vodárenská souhlasí i s provedením kanalizačních odboček, což jsme přivítali i z důvodu, že v případě napojení jednotlivých nemovitostí, nebude již docházet k zásahu do asf.povrchu komunikace. Zároveň dojde o proti projektové dokumentaci k prodloužení kan. a vodovodního řadu cca o 30 m tak, aby sítě byly přivedeny po poslední stavební pozemek v této lokalitě.

Stavba bude dokončena do 30.9.2018.

-tz-

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek