Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

AladinObecní úřad Štítná nad Vláří - Popov

     
      763 33 Štítná nad Vláří 72

      IČO: 00284556
      DIČ: CZ 00284556

Úřední dny

Pondělí 7.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Úterý 7.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Středa 7.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Pátek 7.00 - 11.30 12.00 - 14.00

                                             11.30 - 12.00 polední přestávka

                                

Kontakty:

                  577 336 125      spojovatelka 
                  577 336 126      starostka
                  577 336 113      evidence obyvatel
                  577 336 126      fax

Email:

starostka obce Mgr. Jana Machučová
 starosta@stitna-popov.cz        
 
místostarosta obce Václav Holba
mistostarosta@stitna-popov.cz 
 
stavební Jana Hlavicová stavebni@stitna-popov.cz 
 
lesy Štítná Roman Fojtík  lesy@stitna-popov.cz 
 
evidence obyvatel Kateřina Struhařová  evidence@stitna-popov.cz
 
matrika Anna Davidová matrika@stitna-popov.cz 
 
učetní obce Anna Lorencová ucetni@stitna-popov.cz 
 

Oficiální název : Obec Štítná nad Vláří – Popov

Organizační struktura :
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům OÚ. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní záležitosti schvaluje pětičlenná rada obce a patnáctičlenné zastupitelstvo obce, které je voleno na 4 roky

Důvod a způsob založení :
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1999 sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů , tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Štítná nad Vláří – Popov je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlstním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.Obec vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadú a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


 

Ustavující zastupitelstvo
Dne 5.11.2018 bylo uspořádáno v naší obci Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Hlavním bodem programu byly volby do jednotlivých orgánů obce.

Pro volební období 2018 – 2022 byli zvoleni:

Starostka: Mgr. Jana Machučová
Místostarosta : Václav Holba

Členové rady:
Mgr. Josef Hnaníček, František Liška, Pinďák Václav
Předseda finančního výboru – Ing. Kamil Sedlačík
Předseda kontrolního výboru – Bc. Zuzana Barboříková
Předseda komise výstavby- Jaroslav Liška

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek