Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2018

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

          JARO 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

AladinDokumenty obce

OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠKY

OZV č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Štítná nad Vláří – Popov

OZV č. 1/2015
o místních poplatcích

OZV č. 2/2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

OZV č. 3/2014
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her

OZV č. 2/2013
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

NAŘÍZENÍ  OBCE

Nařízení obce č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje

VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVY

2017
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2017, TJ Štítná nad Vláří z.s.                                    zvěřejněno 24. 3. 2017
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2017 - Charita sv. Vojtěcha Slavičín,                       zveřejněno 24. 3. 2017
Veřejnoprávní smlouva č. 16/2017, TJ Štítná nad Vláří,                                           zveřejněno 24. 3. 2017
Veřejnoprávní smlouva č. 19/2017 - Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, zveřejněno, 24. 3. 2017

2016
Veřejnoprávní smlouva č. 21/2016 - TJ Štítná nad Vláří, spolek                         zveřejněno 14. 11. 2016
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2016 – TJ Štítná nad Vláří, z.s.                                zveřejněno 19. 4. 2016
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2016 – Charita sv. Vojtěcha Slavičín                       zveřejněno 19. 4. 2016
Veřejnoprávní smlouva č. 16/2016 – TJ Štítná nad Vláří, z.s.                                 zveřejněno 19. 4. 2016
Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, zveřejněno   19.4.2016
Smlouva č. O/0094/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona 111/1994 sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou                                                                         zveřejněno 19.4.20162015
Veřejnoprávní smlouvy TJ Štítná nad Vláří                                                            zveřejněno 26. 11. 2015

ROZPOČET OBCE
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU


Schválený rozpočet obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2015
Schválený rozpočet obce Štítná nad Vlář -Popov na rok 2016
Schválený rozpočet obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2017

Schválený rozpočtový výhled 2016-2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu  2018-2019

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek