Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2017

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

           léto 2017

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladinel. úřední deska 2017

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Komunikace a IS Dělnice – přední: SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Vodovod“ (zveřejněno 18.7.2017)

info ZDE

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (zveřejněno 17.7.2017)

info ZDE

Nařízení SVS, domácí prasata, porážky, zamořená oblast, zveřejněno 13.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory (starý OÚ) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE
Záměr obce pronajmout nemovitost ( 3) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (2) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (1) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Rozpočtové opatření 1/2017 (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín. (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE
a
info ZDE

Oznámení o zveřejňování Závěrečného účtu za rok 2016 – mikroregion JV, zveřejněno 28.6.2017 info ZDE
Záměr obce směnit nemovitost - schváleno zast.obce dne 8.6.2017,zveřejněno 15.6. – 30.6.2017 info ZDE
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 29.6.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 15.6.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – MŠ Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Štítná nad Vláří -Popov 2016 (zveřejněno 13.6.2017)

Fin-2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Zpráva

Inventarizační zpráva

Závěrečný účet

Záměr obce (5) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE

Záměr obce ( 4) směnit nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017

info ZDE
Záměr obce (3) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE
Záměr obce (2) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE
Záměr obce (1) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE

Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy 2016 (zveřejněno 2.6. – 20.6.2017)

Fin 2-12-2016
Příloha
Audit
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Závěrečný účet

Odkanalizování mikroregionu Vlára 2016 (zveřejněno 2.6. – 20.6.2017)

Výkaz zisku a ztrát
Příloha
Rozvaha
Fin-2-12-2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2016

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 8.6.2017 v 16.00 hodin v obřadní místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 30.5.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2016 (zveřejněno 25.5.2017)

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Příloha

Fin- 2-12 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely. Informace o přípravku a místu aplikace najdete. (zveřejněno 25.5.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. datum vyvěšení 18.5.2017

info ZDE
 Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE
 Záměr obce směnit nemovitost – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE

Záměr obce pronájem LV – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost (pozemek II ) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017

info ZDE
 Záměr obce odprodat nemovitost (pozemek I) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017 info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory (starý OÚ I.patro) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2.5. – 17.5.2017

info ZDE

Záměr obce zřídit věcné břemeno (kabel nn) – schváleno radou obce 26.4.2017, Zveřejněno 2. – 17.5.2017

info ZDE

Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016, Vyvěšeno: 27.4.2017

info ZDE

Finanční úřad pro Zlínský kraj: Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí 2017 (zveřejněno 27.4.2017 – 29.5.2017)

info ZDE
a
ZDE

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. (zveřejněno 21.4. – 9.5.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji. (zveřejněno 18.4.2017)

info ZDE

Rozpočet Obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2017

info ZDE

Rozpočtový výhled (Střednědobý výhled rozpočtu) 2018-2019

info ZDE

Kotlíková dotace
Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv, kotlíkové dotace). (vyvěšeno dne 20.3.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. (zveřejněno 9.3.2017)

info ZDE

Aktualizace územního plánu
Informujeme všechny občany naší obce a vlastníky nemovitostí, že v půli letošního roku se začne aktualizovat územní plán obce. Výsledkem aktualizace bude řádná změna územního plánu. (zveřejněno 8.3.2017)

info ZDE

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 16. 3. 2017 v 16. 00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 7.3.2017)

info ZDE

Návrh rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov na rok 2017

info ZDE

Nařízení obce č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje

info ZDE

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (zveřejněno 20.2.2017)

info ZDE
a
ZDE

Záměr Zlínského kraje – převod pozemků do vlastnictví obce, zveřejněno 8.2. – 23.4.2017

info ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016 (zveřejněno 6.2.2017)

info ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek