Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2019

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

         ZIMA 2018

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

Aladinrozhlasové hlášení

TJ Štítná nad Vláří hledá správce a údržbáře pro fotbalový areál ve Štítné nad Vláří.
Bližší informace Vám podá předseda TJ Štítná pan Ladislav Hnilo osobně nebo na
telefonu 603 596 799.
------------------------------------------------------------------------
V pondělí se v naší obci , v ulici směrem Obárané ztratila domácí ochočená Britská modrá kočka. Slyší na jméno Endy. Majitel prosí toho, kdo by ji našel, aby poskytl informace na obecním úřadě.
Děkujeme.
-----------------------------------------------------------------------
Od 25.2. do 27.2.2019 bude lékárna ve Štítné nad Vláří uzavřena. Řádná dovolená.

------------------------------------------------------------------------

MUDr. Bártíková nebude od 25.2.2019 do 1.3.2019 ordinovat. Zastupuje MUDr. Tkadlec ve Valašských Kloboukách.

---------------------------------------------------------------------------

ČSÚ organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Šetřené domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. V naší obci bude šetření probíhat od 2.2.2019 do 26.5.2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze  získat žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci ČSÚ zapojení do šetření se prokazují průkazem. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec  ochrany osobních údajů a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

----------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme občany, že ve středu 27.2.2019 proběhne v době od 8.00 do 14.00 hodin výcvik Policie ČR, který se uskuteční ve Štítné nad Vláří v rodinném domě č.p. 186 ( Matušincovi ) - naproti hasičské zbrojnice. V době mezi 9.00 až 13.00 hodin bude použita cvičná munice a budou slyšet výstřely. Ubezpečujeme občany, že se skutečně bude jednat pouze o výcvik, s cílem zlepšovat schopnosti policistů při řešení mimořádných situací.

----------------------------------------------------------------------------

V úterý 26.2.2019 proběhne svoz tříděného odpadu - skla.

------------------------------------------------------------------------------

V pátek 1.3.2019 proběhne ve dvoře bývalého domu Rašovských sběr použitého elektrozařízení. V dopoledních hodinách od 9.00 do 11.00 hodin, odpoledne od 14.30 do 16.30 hodin.

----------------------------------------------------------------------------

MUDr.Roman Überall nebude od 25.2. do 1.3.2019 ordinovat. Zastupuje MUDr. Pinďáková.

----------------------------------------------------------------------------

Diabetologická ambulance - MUDr.Petrášová- oznamuje, že v pátek 1.3.2019 nebude v Brumově ordinovat.

------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek