Farnost, školy, knihovna

Svoz odpadu 2017

Povodňový plán

Povodne

Štítenský zpravodaj

           PODZIM 2017

Zpravodajstitna_3

Zpravodaj - archiv

Zpravodaj

Evidence pálení

Viewbanner-aspx

Počasí u nás

AladinÚřední deska

Název Vyvěšeno  Sejmuto
Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 22.11.2017 05.01.2017
Usnesení – elektronické dražební jednání 14.11.2017 14.12.2017
Volba prezidenta ČR - počet a sídla volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů ovk, stanovení min. počtu členů ovk, jmenování zapisovatelů ovk. 10.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 08.11.2017 30.06.2018
Mor prasat, mimořádná opatření, příoha 08.11.2017 22.11.2017
Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy 07.11.2017 21.11.2017
Záměr obce pronajmout nemovitost – schváleno ZO 20.10.2017 27.10.2017 13.11.2017
Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno ZO 20.10.2017 27.10.2017 13.11.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu Štítná nad Vláří-Popov za období 11/2013 - 09/2017 19.10.2017 10.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 18.10.2017 30.6.2018

 


 

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 20.10.2017 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 12.10.2017)

info ZDE

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štítná nad Vláří-Popov za období 11/2013 - 09/2017 (aktualizace územního plánu) zveřejněno 9.10. – 10.11.2017

info ZDE
 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (vyvěšeno 5.10.2017) info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ,vyvěšeno 2.10.2017 – 16.10.2017

info ZDE

MAS Ploština dne 18.9.2017 vyhlásila výzvu na podporu zaměstnanosti z Operačního programu zaměstnanost - "Výzvy MAS Ploština – Podpora zaměstnanosti – I"

info ZDE

Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE
 

Záměr obce směnit nemovitost – č.2 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE
 

Záměr obce pronajmout nemovitost – č.2 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE
 

Záměr obce směnit nemovitost č.1 - schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE
 

Záměr obce pronajmout nemovitost – č.1 – schváleno ZO 21.9.2017, zveřejněno 25.9. – 10.10.2017

info ZDE
 

Krajská veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu. vyvěšeno 25.9.2017 – 9.10.2017

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyvěšeno 22.9.2017 – 6.10.2017

info ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyvěšeno 22.9.2017 – 6.10.2017

info ZDE

 

VÝZVA, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným , kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Zveřejněno 22.9.2017

info ZDE

info ZDE

info ZDE

POZVÁNKA- Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 21.9.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 12.9.2017)

info ZDE

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby „ Chodník, obruba-Štítná,část Březová “ (7.9.2017 - 22.9.2017)

info ZDE
a
info ZDE

Vzor veterinárního_osvědčení pro živočišné produkty (29.8.2017) info ZDE
 Vzor objednávky labor. vyšetřeni - mor prasat (29.8.2017) info ZDE
Mimořádná veterinární na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého - Příluky (29.8.2017) info ZDE

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – počet a sídla volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.

info ZDE
 Rozpočtové opatření č. 2 /2017 info ZDE

změna stavby - Komunikace a IS Dělnice přední - SO 04 Vodovod

info ZDE

Závěrečný účet DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2016 (zveřejněno 27.7.2017 - 30.6.2018)

Závěrečný účet DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet Obce Štítná nad Vláří – Popov za rok 2016 (zveřejněno 27.7.2017)

Závěrečný účet Obec Štítná nad Vláří - Popov za rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Fin2-12

Zpráva o inventarizaci za rok 2016

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2016

Záměr obce odprodat nemovitost – schváleno radou obce 25.7.2017, zveřejněno 26.7. – 10.8.2017

info ZDE

Mimořádná veterinární opatření 21.7.2017, kterými se mění mimořádná veterinární opatření nařízena Nařízením Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 3.7.2017, k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji, ve znění Nařízení Státní veterinární správy vydaným KVSZ dne 13.07.2017

info ZDE

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Komunikace a IS Dělnice – přední: SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Vodovod“ (zveřejněno 18.7.2017)

info ZDE

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (zveřejněno 17.7.2017)

info ZDE

Nařízení SVS, domácí prasata, porážky, zamořená oblast, zveřejněno 13.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nebytové prostory (starý OÚ) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE
Záměr obce pronajmout nemovitost ( 3) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (2) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Záměr obce pronajmout nemovitost (1) – schváleno radou obce 29.6.2017, zveřejněno 12.7. – 27.7.2017

info ZDE

Rozpočtové opatření 1/2017 (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín. (zveřejněno 3.7.2017)

info ZDE
a
info ZDE

Oznámení o zveřejňování Závěrečného účtu za rok 2016 – mikroregion JV, zveřejněno 28.6.2017 info ZDE
Záměr obce směnit nemovitost - schváleno zast.obce dne 8.6.2017,zveřejněno 15.6. – 30.6.2017 info ZDE
POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 29.6.2017 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 15.6.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – MŠ Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016 – ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří-Popov (zveřejněno 14.6.2017)

Zpráva

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Štítná nad Vláří -Popov 2016 (zveřejněno 13.6.2017)

Fin-2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Zpráva

Inventarizační zpráva

Závěrečný účet

Záměr obce (5) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE

Záměr obce ( 4) směnit nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017

info ZDE
Záměr obce (3) odprodat nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE
Záměr obce (2) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE
Záměr obce (1) pronajmout nemovitost – schváleno radou obce 8.6.2017, zveřejněno 9.6. – 26.6.2017 info ZDE

Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy 2016 (zveřejněno 2.6. – 20.6.2017)

Fin 2-12-2016
Příloha
Audit
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Závěrečný účet

POZVÁNKA
Zveme Vás tímto na zasedání zastupitelstva obce Štítná nad Vláří – Popov, které se bude konat dne 8.6.2017 v 16.00 hodin v obřadní místnosti OÚ Štítná nad Vláří. (zveřejněno 30.5.2017)
info ZDE

Závěrečný účet a účetní závěrka Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2016 (zveřejněno 25.5.2017)

Zpráva z přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet

Příloha

Fin- 2-12 2016

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely. Informace o přípravku a místu aplikace najdete. (zveřejněno 25.5.2017)

info ZDE

Krajská veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. datum vyvěšení 18.5.2017

info ZDE

Rozpočet Obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2017

info ZDE

Rozpočtový výhled (Střednědobý výhled rozpočtu) 2018-2019

info ZDE

Návrh rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov na rok 2017

info ZDE

Nařízení obce č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje

info ZDE

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (zveřejněno 20.2.2017)

info ZDE
a
ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016 (zveřejněno 6.2.2017)

info ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek